[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36246/2007/163978>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36246/2007/168785>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36246/2007/163978>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36246/2007/168785>
sisvu:description Leksikologija. Jednoznačnost i višeznačnost leksema. Metafora i metonimija u jeziku. Sinonimi. Antonimi. Paronimi. Polisemija. Hiperonimi i hiponimi. Vremenska, područna i funkcionalna raslojenost leksema. Ekspresivno-stilistički leksik. Eufemizmi i pleonazmi. Termini i terminologija. Frazeologija. Parafraza u jeziku. Leksičko posuđivanje i purizam. Tvorba riječi. Neologizmi. Novogovor. Društveno-povijesni kontekst hrvatskoga standardnog jezika. Hrvatski rječnici (jednojezičnici, rječnici stranih riječi, pravopisni rječnik, terminološki rječnici, enciklopedijski rječnik, etimološki rječnik, rječnik sinonima). Hrvatsko jezično savjetništvo. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36246>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36246>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12529/5>
rdf:type univ-ont:CourseInstance