[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36247/2008/234602>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36247/2008/234603>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36247/2008/234602>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36247/2008/234603>
sisvu:description Temeljna određenja i relacije civilnog društva. Ideja civilnog društva i povijesni razvoj. Temeljne relacije: civilno društvo - država - tržište. Odnos države i civilnog društva u različitim režimima i vremenskim periodima. Pravna regulacija civilnog sektora. Utjecaji civilnog društva na državnu politiku. Civilno društvo i tržište: neprofitna ekonomija. Civilno društvo u kros-kulturalnoj perspektivi. Politička kultura kao kontekst civilnog društva. Religija kao osnažujući/oslabljujući faktor razvoja civilnog društva. Civilno društvo i fundamentalizam. Mediji i civilno društvo. Kulturni imperijalizam i civilno društvo. Civilno društvo i održivi razvoj. Ljudska prava, kultura i kontekst. Civilno društvo i društveni kapital. Kultura globalnog civilnog društva. Transnacionalne dimenzije civilnog društva i međunarodna politika. Ograničenja globalnog civilnog društva. 11. rujan - početak nove ere u razvoju globalnog civilnog društva- Religija i globalno civilno društvo: nepomirljivost ili sinergija i suradnja? Odgovornost globalnih korporacija i globalno civilno društvo. Izazovi svjetskim ekonomskim institucijama. Organizirano nasilje. Legalni aspekti - Međunarodni sud u Hagu. Mreže dijaspora. Antiglobalizam. Civilno društvo u Hrvatskoj. Stanje i problemi recentnog razvoja civilnog društva u Hrvatskoj. Tranzicijski procesi i utjecaj na razvoj civilnog društva. Pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji - izazovi prilagodbe. Politika EU prema nevladinom sektoru i implikacije na Hrvatsku. Civilni dijalog u Hrvatskoj - mogućnosti i prepreke. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36247>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36247>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/21941/5>
rdf:type univ-ont:CourseInstance