[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
sisvu:description Moderna tradicija znanja koja se razabire u tehnoznanstvenim funkcijama društva po prirodi svojih interesa ne prepoznaje vlastitu kulturu, te time kulturalnim studijima znanosti i tehnologije prepušta polje debata i kontroverzi. Takozvano postmoderno i postkolonijalno stanje znanja iz kojega su kulturalni studiji znanosti i tehnologije proizašli direktno je povezano s krizom autoritarne moći znanosti, što predstavlja problemsko ishodište ovog kolegija. Cyberkultura - kulturalne forme u računalno posredovanoj komunkaciji (CMC). Pristupi i problemi izučavanju cyberkulture. On-line zajednice; pravila ponašanja; potkulture. Kulture tehnološki posredovane tjelesnosti i seksualnosti. Identiteti i njihova reprezentacija; zamjena identiteta. Kiborški manifest. Kiborg kao simbolički konstrukt novog svjetskog poretka. Tehnoznanost kao nadilaženje razlika između prirodnog i društvenog. Popularne verzije kiborga; njihova kulturalna determiniranost. Biotehnološki kiborzi kao kulturalne ikone; proširenja tijela. "Aliens" - znanstveni mitovi i mitovi o znanosti. Načini promatranja mogućnosti izvanzemaljskog života. Nastanak mitova o "izvanzemaljcima"; generiranje kroz popularnu mitologiju. Korištenje znanosti u stvaranju mitova; utjecaj literarnih djela na znanstvene činjenice. Medicina i kultura. Zdravstveni sustav. HIV/AIDS. Kulturalne varijacije u zdravlju i bolesti. Reproduktivne tehnologije. Biotehnologija. Interkulturalne prakse korištenja medicinskih tehnologija. Znanstvena i medicinska profesionalizacija. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36248>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36248>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/21942/6>
rdf:type univ-ont:CourseInstance