[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36250/2007/101462>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36250/2007/101462>
sisvu:description Značenjska razdioba europskih regija (Zapadna, Istočna, Srednja) - dihotomije prirodno/arbitrarno, historijsko/ahistorijsko, univerzalno/regionalno, lokalno/globalno te oblici i percepcije Europe u globalnom kontekstu. Individualni i kolektivni identiteti u Europi: uloga teritorija i teritorijalnosti u formiranju identiteta i proizvodnji geo-kulturalnih značenja na "starom kontinentu". Problemska čvorišta: Jesu li tradicionalni europski načini (samo) adekvatni za (samo)određenje marginalnih grupa (npr. malih nacija koje dijele granice, a povezuje kultura /Srednja Europa/)? Kako definirati poziciju marginalnosti u Europi? Na koje načine tradicionalno (samo)određivanje u dominantnim zapadnoeuropskim središtima marginalizira kulture periferija i granica? Koja načela političke i kulturalne reprezentacije Europa rabi u definiranju nacionalnih identiteta i prava etničkih manjina koje su lišene teritorija i koje obitavaju izvan tradicionalnog pojma nacije (Romi, Židovi)? Dinamika lokalnih i globalnih mijena u Europi; pravci migracija i osjećaji (ne)pripadnosti teritorijima koje modernitet definira kao "prirodna staništa subjekata". Uloga kulture i kapitala, umjetnosti i tehnologije u povezivanju i podjelama unutar kontinenta. Poseban osvrt na prostore Srednje, Južne-Srednje i Istočne Europe kao arbitrarno pozicioniranih entiteta koji se prema središtu (Zapadnoj Europi) odnose ili kao prostoru žudnje, ili kao ogledalu za (samo)evaluaciju, ili pak kao prostoru prema kojemu osjećaju otpor bilo da je riječ o učinku osjećaja isključenosti iz dinamika globalnog/kontinentalnog kapitala, ili o potvrdi "pozitivnog" osjećaja kulturalne autonomije. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36250>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36250>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12530/6>
rdf:type univ-ont:CourseInstance