[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36251/2008/234618>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36251/2008/234618>
sisvu:description Tumačenja pojma reprezentacije (semiotičko, diskurzivno, psihoanalitičko, antropološko, sociološko, feminističko, povijesnoumjetničko; folcaultloško); medijska primjena. Socijalni i institucionalni kontekst reprezentacije Problem emitiranja poruke (ciljevi pošiljalaca, recepcija primalaca), promjenjivost konteksta u kojima su mediji (McLuhan) postaju simulacijom poruke (Baudrillard). Medijska konstrukcija nacionalnog identiteta i kulture. Fantazija i rasna drugost u popularnim medijima, u filmu i u slici. Konstrukcija maskulinog identiteta u diskursu potrošačke kulture i u reklami. Rodno diferenciranje u televizijskoj naraciji (soap opera) Primjer medijskog konstruiranja identiteta: studija Kolar-Panove o percepciji istog u dvjema etničkim zajednicama u zapadnoj Australiji; etnografija komunikacije. Ključna pitanja značenja, istine, znanja i reprezentacijske moći. Odnos reprezentacije, zadovoljstva i fantazije. Internet (u radovima Critical Art Ensemble-a) kao problematizacijska prizma. Pojam virtualne kulture(od Rheingolda, pa sve do suvremenih implikacija kroz medije i film). (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36251>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36251>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/21942/6>
rdf:type univ-ont:CourseInstance