[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/4>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36292/2007/108082>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36292/2007/108082>
sisvu:description Pojam vektorskog prostora. Linearna zavisnost. Prostor. Direktna suma potprostora. Kvocijentni prostor. Baza prostora. Linearni operatori. Prostor (X,Y). Matrica operatora u bazi. Ovisnost matrice operatora u bazi. Limes u prostoru (X,Y). Pojam algebre. Minimalni polinom. Invertibilni operator. Razolventa. Adjungiran prostor i adjungiran operator. Rang operatora. Determinanta i trag operatora. Invarijantni potprostori i svojstvene vrijednosti operatora. Redukcija operatora na konačno dimenzionalnim vektorskim prostorima. Jordanova matrica operatora. Unitarni prostori. Gram-Schmidtov postupak ortogonalizacije vektora. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36292>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/4>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36292>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12565/7>
rdf:type univ-ont:CourseInstance