[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/13>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36337/2007/151578>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36337/2007/151579>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36337/2007/151578>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36337/2007/151579>
sisvu:description Fizikalne osnove kvantne mehanike Poteškoće klasične mehanike, Bohrov model atoma, analogija optike i klasične mehanike, relacije neodređenosti, princip korespondencije, problemi u interpretaciji rezultata mjerenja, valni paket. Schrödingerova jednadžba Svojstva Schrödingerove jednadžbe, interpretacija valne funkcije, operatori i vlastite vrijednosti, operator impulsa i energije, mjerenja u kvantnoj mehanici, potencijalni bedem i potencijalna jama, harmonički oscilator, sferno-simetrični potencijali, operator angularnog momenta, vodikov atom. Periodni sustav i spin Pojam spina, operatori spina, spin elektrona, slaganje angularnih momenata, Zeemanov efekt, identične čestice: spin i statistika, atom He, periodni sustav elemenata. Račun smetnje za vezana stanja Varijacijska metoda, stacionarni račun smetnje, Starkov efekt, WKB metoda, vremenski račun smetnje, slika interakcije, vjerojatnosti prijelaza, sustavi sa dva stanja. Teorija raspršenja Greenova funkcija, diferencijalni udarni presjek, amplituda raspršenja, Bornov razvoj, raspršenje na Coulombovu potencijalu. Moderna kvantna mehanika Druga kvantizacija, kvantizacija polja, relativistička kvantna fizika, elementarne čestice, astrofizika. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36337>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/13>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36337>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12569/6>
rdf:type univ-ont:CourseInstance