[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/14>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36428/2007/108289>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36428/2007/108289>
sisvu:description Toplinska energija fosilnih goriva: čvrsta, tekuća i plinovita prirodna goriva, geotermička toplina, otpaci i njihove prerađevine, otpadni i bio-plin, toplinska pumpa. Statika izgaranja goriva. Pretvaranje topline u mehanički rad: p,v-dijagram kružnog procesa, mehanički rad i stupanj pretvaranja. Razvoj i specifičnosti Otto i Diesel motora. Proračun i mjerenje snage motora. Stupanj pretvaranja topline u mehanički rad. Radni dijagram motora (P, M, b, n). Diesel elektrana. Termoelektrana s parnom turbinom. Kružni proces, mehanički rad i stupanj pretvaranja energije u mehanički rad. Opis suvremenog parnog kotla termoelektrane. Parne turbine: načelo rada i vrste, snaga i stupnjevi djelovanja. Konstrukcijske izvedbe parnih turbina. Termoelektrana s plinskom turbinom: struktura, kružni proces i način rada postrojenja. Primjeri korištenja geotermičke energije. Toplinska pumpa. Struktura i rad postrojenja za proizvodnju bio-plina. Nuklearna energija. Proces fisije nuklearnih goriva te razvoj i vrste nuklearnih reaktora. Struktura energetskog reaktora i opis sastavnih dijelova. Nuklearna goriva. Faktor multiplikacije. Vodotlačni, vodoisparavajući i plinom hlađeni nuklearni reaktori. NE Krško. Pravilo rada fuzijskih naprava. Daljnji pravac razvoja fuzijskih procesa i generatora plazme. Sunčana energija. Priroda i zakoni zračenja energije Sunca. Neposredno i difuzno zračenje. Četiri stupnja degradacije sunčane energije. Tehnika korištenja sunčane energije. Ravni i parabolični kolektori. Primjeri primjene sunčane energije u proizvodnim i uslužnim djelatnostima. Električna energija: izvori i elementi elektroenergetskog sustava. Racionalna uporaba primjenjivih formi energije. Produktivnost energije. Primjeri racionalnog korištenja električne energije u domaćinstvu. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36428>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/14>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36428>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12571/5>
rdf:type univ-ont:CourseInstance