[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36790/2007/186409>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36790/2007/186410>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/36790/2007/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/36790/2007/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/36790/2007/3>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/36790/2007/4>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/36790/2007/5>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/36790/2007/6>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36790/2007/186409>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36790/2007/186410>
sisvu:description Uvjeti za nastanak moderne. Inozemni i domaći poticaji. Europski kontekst, navlastito srednjeuropski. Tendencije u ostalim umjetnostima u vrijeme moderne. Sličnosti i razlike. Koncepcija "umjetničkog duha vremena". Strujanja unutar modernističkih nastojanja s kraja XIX. i početka XX. stoljeća i njihove moguće razlikovne strukture na formalnome i sadržajnome planu. Društveno-političke i ostale pretpostavke hrvatske književne moderne. Faze hrvatske moderne i njihove temeljne značajke. Razlike u časopisnim koncepcijama. Kazališni život u vrijeme moderne.Kritika i književna povijest u vrijeme moderne. Moderna i počeci avangardnih trendova u poeziji. Posebnosti u proznome stvaralaštvu. Mijene u žanrovskim strukturama. Poetološke zasade moderne nakon 20-ih godina XX. stoljeća i osnovne značajke hrvatske književnosti između dvaju ratova predočiti na najkarakterističnijim primjerima različitih žanrova. Analize topičnih programskih tekstova i njihova tekstualna primjena. Pisci (i djela): A. G. Matoš (monografska obradba), Nazor, Šimunović, Vidrić, Cihlar Nehajev, Vojnović, Begović, Domjanić, Galović, Kosor, J. P. Kamov i dr. Temeljne označnice književnih nastojanja u hrvatskoj književnosti između dvaju ratova. Pisci (i djela): Krleža (monografska obradba), Cesarić, Tadijanović, dijalekatska poezija, Sudeta, Cesarec, Kolar, A. B. Šimić (posebna obradba), M. Budak i dr. Elementi kontinuiteta od realizma do Drugoga svjetskog rata. Ratna generacija ili ona što se počela afirmirati prije Drugoga rata. Predstavnici (i djela): I. G. Kovačić, Kozarčanin, Kaleb, Šegedin, Božić, Kaštelan i dr. Ideološki koncept ratne generacije kao objedinjavajuće polazište poetološkog aktivizma. Ideologijske, ideološke i "estetske" smjernice tzv. "socijalističkog realizma" i struktura uradaka. Sovjetska književna "teorija" i hrvatski "socijalistički realizam". Kopijnost, citatnost, "intertekstualnost", itd. Glede toga dvojna ostvarenja nekih hrvatskih pisaca s obzirom na kasnija djela. Generacije u poslijeratnoj hrvatskoj književnosti (krugovaši, (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36790>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36790>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12940/7>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12942/8>
rdf:type univ-ont:CourseInstance