[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36803/2007/125021>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36803/2007/125022>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36803/2007/125021>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36803/2007/125022>
sisvu:description Ciljevi i zadaci te načela, metode, metodički postupci, izvori spoznaje u jezičnom odgoju i naobrazbi. Sastavnice jezičnog odgoja i naobrazbe u nastavnim programima: nastava jezika (gramatika, pravopis i pravogovor) i nastava jezičnog izražavanja (govorena i pisana uporaba jezika). Slušanje - Govorenje - Čitanje - Pisanje. Učitelj i učenik u procesu jezičnog odgoja i naobrazbe. Izvannastavne (slobodne) aktivnosti jezično-izražajne usmjerenosti. U ostvarivanju jezičnih sadržaja te sadržaja iz područja jezičnog izražavanja posebice su važna sljedeća načela: načelo teksta, načelo cjelokupnosti jezične prakse, načelo zavičajnosti, načelo razlikovanja i povezivanja jezičnih razina, načelo komunikacije i estetske funkcionalnosti i načelo stvaralaštva. Programiranje i planiranje nastave jezika i jezičnog izražavanja. Suvremeni metodički sustavi jezičnog odgoja i naobrazbe (analitičko-eksplikativni, problemsko-stvaralački i integracijsko-korelacijski). Učenički rječnik: tipovi i razvoj. Leksičke vježbe, igre i zadaci. Sastavak. Vezani tekst: razvijanje sposobnosti komuniciranja i izražavanja vezanim tekstom, razumijevanje i tumačenje vezanog teksta. Učeničko pisano stvaralaštvo (literarno i novinarsko). Jezik. Razine jezičnog opisa. Fonetika i fonologija. Morfologija. Sintkasa. Leksikologija. Lingvistika teksta. Vertikalni slijed i horizontalno povezivanje jezičnih sadržaja u procesu jezičnog odgoja i naobrazbe u osnovnoj i srednjoj školi. Pravopis. Pravogovor. Učiteljev i učenikov govor. Praćenje i vrednovanje jezičnog napredovanja učenika. Jezik i jezično izražavanje u literarnoj, novinarskoj, recitatorskoj, scenskoj, filološkoj, filmskoj, radijskoj, televizijskoj i knjižničarskoj družini. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36803>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36803>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12940/7>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12942/8>
rdf:type univ-ont:CourseInstance