[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36804/2007/125023>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36804/2007/125024>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36804/2007/125023>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36804/2007/125024>
sisvu:description Predmet proučavanja, metodologija i ciljevi metodike književnog odgoja i naobrazbe te metodike odgoja i naobrazbe za medijsku kulturu. Metodika nastave književnosti i njoj srodne, korespondirajuće znanosti: znanost o književnosti, znanost o jeziku, stilistika, estetika, etika, teorija spoznaje, teorija informacije i komunikacije, psihologija, pedagogija, teatrologija, filmologija, bibliotekarstvo, povijest, teorija umjetnosti; metodike nastave umjetnosti (likovnih i glazbene). Teorijski sustavi u znanosti o književnosti i metodika književnog odgoja i naobrazbe: psihološko-filozofska učenja o književnosti, strukturalističko-semiotičko učenje, teorija recepcije, filozofska hermeneutika, literarna komunikacija (interpersonalna, intrapersonalna), interpretacija (lingvistički znak - estetski znak; doživljajno-spoznajni proces). Teorija i praksa književnog odgoja i naobrazbe u hrvatskoj osnovnoj i srednjoj školi (osobito gimnaziji). Suvremeni metodički sustavi književnog odgoja i naobrazbe: interpretativno-analitički, problemsko-stvaralački i korelacijsko-integracijski. Učitelj i učenik u procesu književnog odgoja i naobrazbe. Organizacijski oblici nastave književnosti (redovna/obvezna, izborna, fakultativna, dopunska i dodatna nastava). Tipovi nastavnih sati. Metode i metodički postupci. Nastavna sredstva i pomagala. Prototekstovi i metatekstovi u nastavi književnosti i medijskoj kulturi (čitanke, udžbenici, priručnici, vježbenice). Izvannastavni i izvanškolski oblici književnog odgoja i naobrazbe. Sastavnice književnog odgoja i naobrazbe i medijske kulture u nastavnim programima: Recepcija i interpretacija književnoumjetničkih tekstova - lirska pjesma, epska pjesma, pjesnička zbirka, basna, pripovjedna proza (priča, roman), dramski tekstovi (literarni i teatrološki pristup/scenski odgoj i naobrazba), putopisna i dnevničko-memoarska proza. Lektira (obvezna i slobodna). Pristup književnoj epohi, pravcu. Tematsko, žanrovsko, kronološko proučavanje epohe. Monografski pristup stvaralaštvu pisca. Medijska kultura - radio, (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36804>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36804>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12940/7>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12942/8>
rdf:type univ-ont:CourseInstance