[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36811/2007/148045>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36811/2007/148046>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36811/2007/207955>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36811/2007/207956>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36811/2007/148045>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36811/2007/148046>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36811/2007/207955>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36811/2007/207956>
sisvu:description Od vrlo ranoga usvajanja kršćanstva i početaka svoje pismenosti Hrvati su bili orijentirani prema katoličkome Rimu kao središtu Zapada; njegujući svoju autohtonu kulturu, a gravitirajući prema zemljopisno najbližem Apeninskom poluotoku, Hrvati su u tome prvome, mediteranskom krugu ostvarivali obilježja svoga kulturnog i književnog razvoja. Vidna je stanovita simbioza hrvatske književnosti s talijanskom književnošću, uglavnom u primorskoj Hrvatskoj, s transferom prema kopnenom zaleđu. Preko italičkih, odnosno latinskih i talijanskih tekstova prihvaćana je nabožna, crkvena, pravna i viteška literatura, te njegovana dalje, na svome pismu i svome književnome jeziku (romani, chansons de geste, laude, crkvena prikazanja). Pri proučavanju humanizma i renesanse obuhvatit će se ne samo talijanski poticaji nego produbiti i poznavanje udjela hrvatskih ljudi u kompleksu talijanske književnosti (talijanska sveučilišta, hrvatski latinisti, djela hrvatskih ljudi na talijanskom jeziku). Prožimanje u 17. i 18. st. valja pratiti i na području lingvistike, a naznačiti i dodire talijanskih pisaca s hrvatskim životom (C. Goldoni, A. Fortis). U književnosti 19. i 20. st. nužno je razmotriti međusobne prijevode, a istaknuti talijanske pisce koji su bili u bližem kontaktu s Hrvatskom. Unutar romanskoga kulturnog kruga treba proučiti i dodire s francuskom književnošću, bilo u srednjovjekovlju (transfer preko Italije), bilo u doba humanizma i renesanse, kada je više Hrvata u Francuskoj na školovanju. Razmotriti valja i francuske putopisce koji pišu o Hrvatskoj, a potom, u 19. i 20. st. sagledati međusobne prijevode, s osobito živim zanimanjem za francusku lingvističku školu u najnovije doba. Zanimanje za mediteranski krug nadopunjava se i osvrtom na španjolsku književnost te na kontakte s albanskom (sličnosti u narodnoj pjesmi, povezanost katoličkog svećenstva, posebice bosanskih i albanskih franjevaca u 19. i 20. st.; albanolog M. Šufflay). Razmatranje panonskoga kruga treba usmjeriti u prvom redu na prožimanja (različita intenziteta u p (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36811>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36811>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12940/7>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12942/8>
rdf:type univ-ont:CourseInstance