[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36814/2007/125025>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36814/2007/125025>
sisvu:description Diplomska radnja: cilj isvrha; opseg; upoznavanje s pravilnicima o diplomskim radnjama fakulteta i sveučilišta; razlikovanje naziva diplomski rad (proces) i diplomska radnja (rezultat). Tema diplomske radnje: izbor teme, tipovi tema; odnos teme i vremena potrebnog za izradu radnje. Priprema za pisanje diplomske radnje: izbor literature (primarne, sekundarne i tercijarne), ekscerpiranje građe, tipovi bilježaka uz čitanje (podcrtavanje, rubne zabilješke, ispisivanje na kartice i sl.), pripreme za terenska istraživanja (posebno dijalektološka terenska istraživanja, ankete, intervjui i sl.), izbor računalnoga programa za obradu teksta. Tehnike stvaralačkoga mišljenja: "oluja u mozgu", zapisivanje misli i ideja, lista atributa, "pro i kontra", interpretativno strukturno modeliranje itd.. Popis literature: sastavljanje popisa, pravopisno organiziranje bibliografske jedinice. Funkcionalni stilovi književnog jezika, s naglaskom na znanstvenom stilu: govoreni i pisani oblici (izlaganja; seminarske i diplomske radnje, članci, knjige). Jezik i stil znanstvenih tekstova: sintaksa govorene i pisane rečenice, ograničenja u izboru iz sveukupnosti rječničkoga blaga i tvorbenih mogućnosti hrvatskoga književnog jezika. Nazivlje, terminologizacijski procesi (terminologizacija, determinologizacija, transterminologizacija), leksikalizirane metafore u nazivlju pojedinih struka. Jezična kultura, posebno: pisana jezična djelatnost. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36814>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36814>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12942/8>
rdf:type univ-ont:CourseInstance