[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36820/2007/125026>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36820/2007/125026>
sisvu:description Leksikologija. Leksikologija i semantika (određenje i jezične jedinice). Denotat i konotat. Jednoznačnost i višeznačnost. Leksička sinonimija, homonimija i paronimija, antonimija. Izravno i preneseno značenje (metafora i metonimija). Frazeološki i sintaktički uvjetovano značenje. Ekspresivno-stilistički leksik. Aktivni i pasivni rječnik. Arhaizmi i historizmi. Barbarizmi i neologizmi, prevedenice (kalkovi). Argotizmi. Eufemizmi i pleonazmi. Strane riječi i posuđenice. Onomastika (određenje i podjela). Frazeologija. Leksikografija. Vrste rječnika. Terminologija. Jezik, norma, uzus i govor. Književni jezik i norma. Statički i dinamički aspekt norme. Sfere književnog jezika i norma. Varijantnost normi književnog jezika. Vrste normi. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36820>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36820>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12942/8>
rdf:type univ-ont:CourseInstance