[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/8>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36864/2008/195952>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36864/2008/197460>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36864/2008/195952>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36864/2008/197460>
sisvu:description Metodologije proučavanja čakavskoga narječja u dosadašnjoj literaturi. Podrobnija povijesna i današnja stratifikacija čakavskoga narječja; Karte; Zamjenica ča i drugi primjeri pune nepreventivne čakavske vokalizacije; Tendencija jake vokalnosti; Refleksi protojezičnoga prednjeg nazala, protojezičnoga i starojezičnoga jata u čakavskome narječju; Suglasnički inventar u čakavskim idiomima, cakavizam i njegova geneza, suglasničke mijene uvjetovane strukturom sloga, slogovno finalno -l u govorima čakavskoga narječja; Naglasni sustavi u čakavskome narječju; Morfološke značajke čakavskih idioma; Alteriteti u čakavskim idiomima. Utvrđivanje alijetetnih, alteritetnih i arealnih jezičnih razlikovnosti na razini fonologije i morfologije na predlošcima; Utvrđivanje pripadnosti ogleda govora pojedinomu dijalektu unutar čakavskoga narječja i hijerarhijski nižim jedinicama u dijalektima u kojima su klasificirane. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36864>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/8>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36864>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/18687/5>
rdf:type univ-ont:CourseInstance