[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/8>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36865/2008/196376>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36865/2008/196376>
sisvu:description Retorika kao preteča stilistike. Pojam stila. Deskriptivna stilistika ili stilistika izraz: Ballyeva stilistika. Genetička stilistika ili stilistika pojedinca: P. Guiraud. L. Spitzer. Impresionistička stilistika, strukturalistička i poststrukturalistička stilistika. Tekst kao mjesto proizvodnje značenja; tekst kao poprište značenjskoga pregovora; dijalogičnost teksta ? Bahtin; važnost konteksta; intertekstualnost i autoreferencijalnost. Funkcionalna stilistika (funkcionalni stilovi; dometi i granice klasifikacije funkcionalnih stilova; raslojenost jezične stvarnosti). Pitanja funkcije i raslojavanja u višedisciplinarnoj vizuri. Stilistički aspekti teorije recepcije. Stilistika kodiranja i dekodiranja (stilistika pošiljaoca i primaoca). Komparativni pristup pitanjima stila i kontrastivna stilistika. Posebni pristupi: praktična ili pedagoška stilistika, pragmatička i kognitivna stilistika (teorija govornih činova; stilistički efekti govornih činova; od kognitivnog procesuiranja do konstrukcije značenja teksta; načelo relevantnosti; kognitivni enviroment); diskursna stilistika; feministička stilistika. Kulturalnostudijski okvir i relacijsko izučavanje stila (sinteza). (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36865>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/8>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36865>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/18687/5>
rdf:type univ-ont:CourseInstance