[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/8>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36866/2007/125198>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36866/2007/125198>
sisvu:description Rečenica kao aktualna veličina. Rečenica i iskaz. Obavijesno rečenično ustrojstvo: obavijesni subjekt/tema/dano i obavijesni predikat/rema/novo. Osnovni semantičko gramatički red riječi (komponenata) i aktualizirani red riječi (komponenata). Signali kontekstualne uključenosti (tekstni konektori) i njihove klasifikacije: različiti kriteriji podjele. Funkcija tekstnih konektora. Vrste konektora. Tekst kao nadrečenično jedinstvo. Struktura i organizacija teksta. Pisani i govoreni tekst. Načini udruživanja iskaza u tekst. Osnovne značajke ustrojstva teksta. Kataforički i anaforički odnosi. Analize odabranih tekstova: uočavanje načina njihova funkcioniranja u konkretnim komunikacijskim situacijama. Tekstne vrste; moguće klasifikacije; opisi i analize. Semantika teksta. Tekst i značenje. Vrste značenja. Značenje i smisao. Tekst kao jezična jedinica najviše razine. Različita određenja teksta. Tekst i tekstualnost. Svojstva teksta/standardi tekstualnosti. Tekst i diskurs. Različiti lingvistički pristupi tekstu: sintaksa teksta i/ili tekstna lingvistika. Interdisciplinarni pristupi. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36866>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/8>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36866>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12950/6>
rdf:type univ-ont:CourseInstance