[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/8>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36869/2007/125200>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36869/2007/125200>
sisvu:description Pojam stila. Geneza pojma i širenje područja moguće referencije. Od linearnosti tradicionalnih pristupa do pluridisciplinarne zasnovanosti pojma u suvremenim tumačenjima. Jezično raslojavanje. Ključevi raslojavanja. Jezik u kontekstu; kontrastivna i kontekstualna analiza. Kvantitativne i kvalitativne metode evaluacije. Semantika teksta i diskursa Pitanje tekstualne referencije, reprezentacije i interpretacije. Semantika modala; ontologija stvarno i zamislivo mogućeg (teorija mogućih svjetova). Konstruiranje i dekonstruiranje diskurznog značenja. Naracija i oblikovanje značenja. Mimeza i dijegeza. Pojam priče, događaja i pripovijedanja. Narativne strategije. Intertekst kao citat i kao aluzija. Autoreferencija i autotematizacija. Kultura kao oblik naracije i kulturalni kodovi. Literarnost. Literarnost jezika i literarnost književnosti. Konceptualna metafora. Organizacija iskustva i figurativnost iskaza. Modeli značenjskih prijenosa. Stil kao jezična i kao relaciona kategorija. Mikrostilističke i makrostilistička analize: diferenciranje metodoloških polazišta i ciljeva. Mikrostilistička analiza u lingvističkoj i u književnoznanstvenoj tradiciji. Mikrostrukture stila i književne forme. Lingvistika i stilematika: lingvostilistička analiza. Od mikrostilistike prema makrostilistici. Uloga teorije komunikacije: elementi komunikacijske situacije i komunikacijske funkcije. Uloga semiotike: tipologija znakova u semiotici. Semiotički sistemi i njihova dinamičnost. Interaktivnost i međuzavisnost znakovnih sustava. Tekst u kontekstu kontinuirane semioze. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36869>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/8>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36869>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12950/6>
rdf:type univ-ont:CourseInstance