[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/44>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/45>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/46>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/47>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/48>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/49>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/37510/2008/184597>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/37510/2008/184598>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/37510/2008/184597>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/37510/2008/184598>
sisvu:description Oblik nastave: seminar Uvjeti za upis kolegija: za studente južne slavistike izvršene obaveze u seminaru iz kolegija Uvod u južnoslavensko jezikoslovlje, za ostale studente bez uvjeta Cilj kolegija: Cilj je kolegija razviti sposobnost književno-kritičkoga i stručnoga čitanja i analiziranja te osposobiti studente za pisanje seminarskih radova iz književnosti. Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij uvodi studente u književno-kritički i književno-znanstveni rad, problematizira pitanja čitanja i tumačenja književnih tekstova, osobito s obzirom na žanrovske posebnosti različitih književnih rodova i vrsta, njihovih različitih književnopovijesnih evaluacija te otvara probleme suvremenih književno-kulturnih teorija i njihovih primjena na konkretne kulturno-književne produkte. Uglavnom će analiza biti usmjerena prema književnim tekstovima, ali i kazališno-dramskim uprizorenjima te filmskim adaptacijama. Kolegij je namijenjen prvenstveno studentima studija južne slavistike kao osnovni za studij književnosti, ali je otvoren i drugim studijskim grupama kao izborni. Korištene metode: Naročita pozornost u predavanjima posvećuje se pitanjima interpretacije književnosti, književne kritike i esejistike, ali i pitanjima stručnoga i znanstvenoga rada u seminarskim i diplomskim radovima. U tom smislu se omogućuje studentu da napiše književnu kritiku ili esej, kao uvjet za pristupanje pismenom ispitu. Usmeni ispit organizira se samo za one studente koji žele povisiti ocjenu. Sadržaj kolegija: Uvodnim predavanjima predstavlja se osnovna literatura, određuje se mjesto književnosti, književnih rodova i vrsta u prošlosti i danas, te se određuje korpus tekstova koji će se analizirati u seminarima. Osobita se pozornost posvećuje različitim teorijskim školama, metodologijama proučavanja književnosti i kulture nakon čega slijede čitanja i analize žanrovski različitih kulturnih proizvoda od lirske (zavičajne) pjesme, romana, do drame i filma. S obzirom na uvodni karakter kolegija i preobilnu literaturu, osnovna i dopunska litera (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/37510>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/44>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/45>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/46>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/47>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/48>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/49>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/37510>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17891/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17892/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17893/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17894/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17895/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17896/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance