[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/44>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/45>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/46>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/37512/2008/196491>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/37512/2008/196491>
sisvu:description Sudjelovanjem u nastavi ovoga predmeta student stječe sljedeće jezične kompetencije: 1.Usmene: Pri čitanju može razumjeti osnovne riječi i izraze u vezi s najbližom informacijom ( primjerice: o sebi, o svojoj obitelji, o svojem zanimanju itd.). Može čitati, razumjeti i tumačiti kratke tematski povezane tekstove. Može postavljati i odgovarati na pitanja. Može komunicirati na standardni način kod direktne razine informacije. 2. Pismene: Može pisati kratke i jednostavne tekstove i sustave na zadane teme. Cilj je predmeta praktično ovladavanje bugarskim jezikom na fonetskoj i morfološkoj razini, te ovladavanje pravogovornom (ortoepskom) i ortografskom normom. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/37512>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/44>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/45>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/46>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/37512>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17891/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17892/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17893/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance