[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/46>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/48>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/49>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/37517/2008/185950>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/37517/2008/284814>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/37517/2008/185950>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/37517/2008/284814>
sisvu:description Predmet je posvećen upoznavanju organskih jezičkih idoma srpskog jezika. Nakon uvodnih razmatranja o temeljnim pojmovima struke (dijasistem, narječje, dijalekt, mjesni govori itd.) preći će se na samo izučavanje dijalektatske slike štokavskog narječja, njegove rasprostranjenosti, podjele, na klasifikaciju i strukturalno određenje dijalekata i govora te na definiranje njihova međusobnog odnosa. U središtvu pažnje biće izučavanje lingvističkog sistema pojedinih dijalekata, naročito istočnohercegovačkog i šumadijsko-vojvođanskog dijalekatskog kompleksa. Uzimaće se u obzir i društveno relevantni činitelji koji su utjecali na lik govora i dijalekata (socijalno-historijski, urbanizacija, utjecah sredstava masovnog komiciranja i modernog života itd.). Uz to će slušatelji biti upoznati i sa seobama stanovništa, izoglosama i unutrašnjoj diferencijacijia narječja te sa odnosom i međusobnoj zavisnosti organskih i neorganskih idioma (književnog jezika). Kolegij je posvećen upoznavanju organskih jezičkih idoma srpskog jezika. Nakon uvodnih razmatranja o temeljnim pojmovima struke (dijasistem, narječje, dijalekt, mjesni govori itd.) preći će se na samo izučavanje dijalektatske slike štokavskog narječja, njegove rasprostranjenosti, podjele, na klasifikaciju i strukturalno određenje dijalekata i govora te na definiranje njihova međusobnog odnosa. U središtvu pažnje biće izučavanje lingvističkog sistema pojedinih dijalekata, naročito istočnohercegovačkog i šumadijsko-vojvođanskog dijalekatskog kompleksa. Uzimaće se u obzir i društveno relevantni činitelji koji su utjecali na lik govora i dijalekata (socijalno-historijski, urbanizacija, utjecah sredstava masovnog komiciranja i modernog života itd.). Uz to će slušatelji biti upoznati i sa seobama stanovništa, izoglosama i unutrašnjoj diferencijacijia narječja te sa odnosom i međusobnoj zavisnosti organskih i neorganskih idioma (književnog jezika). (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/37517>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/46>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/48>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/49>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/37517>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17893/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17895/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17896/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance