[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/1>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/16>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/8>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/37681/2008/213088>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/37681/2008/213088>
sisvu:description Logistics. Logistic planning. Logistic strategies. Quality and sustainability in logistics. Distribution systems. Distribution channels. Transport modes analyses. Multimodal transport from Logistic view. Road transport. Railroad transport. Maritime transport. Air transport. Transport in manufacturing. Transport costs. Logistics of maritime transport. Logistic networks modeling.. Document flow models. Cargo flow models. Logistic cost concept Origin inventory costs. In transit inventory costs. Safety stock costs. Perishable costs. Costs of transportation. Origin warehouse costs. Logistic cost model for maritime transport. BPD technologies in logistics. Business process reengineering. Case studies (en)
sisvu:description Logistika, Logističko planiranje, Logističke strategije, Upravljanje, Kvaliteta i učinkovitost u logistici, Sustavi distribucije robe i usluga, Kanali distribucije, Analiza pojedinih prometnih grana, Općenito o prometu , Cestovni promet, Željeznički promet, Pomorski promet, Zračni promet, Transport u proizvodnji, Troškovi prijevoza, Logistika pomorskog prometa, Modeliranje logističkih mreža, Modeliranje i simuliranje u logistici, Grupne tehnologije, Analiza prijevoznog sustava, Modeli tijekova dokumenata, Modeli tijekova robe, Logistički troškovi: Početni troškovi skladištenja , Troškovi prijevoza robe, Troškovi zaliha, Troškovi kvarljivosti robe, Cijena prijevoza ? izravni troškovi prijevoza robe, Troškovi skladištenja, Izrada modela za pomorski promet BPD tehnologije u logistici, Načela reinženjeringa, Utjecaj redizajna poslovnih procesa na organizaciju Problemi u primjeni reinženjeringa, Reinženjering i informacijske tehnologije, Analiza slučaja : Međunarodni prijevoz robe, Analiza izvedbenih dokumenata (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/37681>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/1>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/16>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/8>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/37681>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/20255/4>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/20275/4>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/20387/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance