[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/4>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/5>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/37725/2007/132398>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/37725/2007/134146>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/37725/2007/132398>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/37725/2007/134146>
sisvu:description Tjelesna i zdravstvena kultura je odgojno ? obrazovni proces koji adekvatnim kineziološkim aktivnostima skladno razvija antropološke karakteristike organizma i zadovoljava biopsihosocijalne potrebe čovjeka za kretanjem a time zadovoljava opće potrebe uvećavajući adaptivne i stvaralačke sposobnosti u suvremenim uvjetima života i rada.. Sadržajima tjelesnog vježbanja i sporta razvijaju se funkcionalne, morfološke, motoričke, konativne i kognitivne karakteristike organizma u cilju stjecanja motoričkih znanja, vještina, navika, čuvanja i unapređenja zdravlja i psihološke stabilnosti pojedinca. Doslijednim uvažavanjem općih metodičko ? didaktičkih načela programski sadržaji predmeta tjelesna i zdravstvena kultura u manjoj i/ili većoj mjeri aktiviraju sve organske sustave i subsustave, čime se ostvaruje multivarijantni utjecaj na opći biopsihosocijalni status studenata. Utjecaj tjelesnog vježbanja usmjeren je na psihosomatsko zdravlje i pravilan rad i razvoj organizma u cjelini, kao i pojedinih njegovih sustava (kardiovaskularnog, pulmonalnog, lokomotornog, živčanog i dr.) s ciljem suzbijanja i sprećavanja bolesti te čuvanju i unapređenju zdravlja. Program osigurava veliku korelaciju sa svim ljudskim djelatnostima pa i sa svim nastavnim procesima, jer su zdravlje i pravilan tjelesni razvoj preduvjet intelektualnog, moralnog, estetskog i stvaralačkog rada. Sadržaj i sredstva kolegija tjelesna i zdravstvena kultura, usmjereni su na transformiraju morfološke karakteristike, funkcionalne sposobnosti (kardiopulmonalne, respiratorne, lokomotorne i dr.), psihološke sposobnosti (konativne i kognitivne karakteristike), socijalne i sociokulturalne karakteristike. Sadržaj kolegija određen je programskim zadacima čijom se realizacijom treba postići; skladan somatski razvoj organizma, optimalno funkcioniranje osnovnih organskih sustava, razvoj osnovnih i specifičnih motoričkih sposobnosti, u skladu s individualnim karakteristikama pojedinca, optimalni razvoj kognitivnih sposobnosti i razvoj normalnih konativnih karakteris (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/37725>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/4>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/5>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/37725>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/13605/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/13655/4>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/13658/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/13659/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance