[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/4>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/5>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/37730/2007/132641>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/37730/2007/132642>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/37730/2007/132641>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/37730/2007/132642>
sisvu:description ULOGA I ZNAČAJ LUKA. Definicija luke, podjela luka i lučka terminologija. POVJESNI RAZVOJ LUKA. Razvoj luka od antičkog doba do danas. MEĐUNARODNI POMORSKI PROMET I LUKE. Razvoj međunarodnog pomorskog robnog prometa. Razvoj luka kao posljedica porasta pomorskog robnog prometa. ČIMBENICI RELEVANTNI ZA ULOGU I RAZVOJ LUKE. Prirodne pogodnosti luke. Tehničke pogodnosti luke. Organizacija rada u luci. Carinski režim. Tarife i tarifna politika. Ekonomska snaga zaleđa luke. Uloga države u razvoju luka i mjere lučke politike. Politički odnosi . GRAVITACIJSKE LUČKE ZONE. Pojam i značaj gravitacijske lučke zone. Faktori relevantni za određivanje veličine gravitacijskog područja. Metode za odreživanje velčičine gravitacijskog ppodručja. FUNKCIJE LUKE. Prometna, trgovačka i industrijska funkcja luke. SUDIONICI U LUČKOM POSLOVANJU. Organi uprave i privredni subjekti. ORGANIZACIJA KOMPONENATA LUČKOG SUSTAVA. Rajonizacija i Specijalizacija. LUČKA POLITIKA I POSLOVNA POLITIKA LUKA. Oblici upravljanja u lukama. RAZVOJNO PLANIRANJE LUČKOG SUSTAVA. Metodologija razvojnog planiranja luka. Prognoza lučkog prometa. Financijsko i ekonomsko vrednovanje plana. Vrste razvojnih planova. Dugoročni, srednjeročni i kratkoročni planovi. OSNOVI ORGANIZACIJE RADA U LUCI. Pojam i vrste tereta u luci. Prometno-tehnološki proces rada u luci. Isprave u lučkom poslovanju. Dnevno operativno planiranje. Unapređenje prometno-tehnološkog procesa i sustava poslovanja u luci. Zakrčenost luke. EKONOMSKI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA. Utvrđivanje vrijednosti lučke usluge. Lučke naknade i tarife, prihodi luke. Troškovi u lučkom poslovanju. Proizvodnost rada. Ekonomičnost poslovanja. Rentabilnost poslovanja. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/37730>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/4>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/5>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/37730>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/13655/4>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/13659/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance