[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/4>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/5>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/37732/2007/132663>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/37732/2007/132664>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/37732/2007/132663>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/37732/2007/132664>
sisvu:description - jezik se izučava, uvježbava i provjerava na izvanjezičkim sadržajima iz područja pomorskog transporta (odabrani pisani i govorni tekstovi iz tematike niže navedenih predavanja i vježba) - usvajanje i obogćivanje stručnog vokabulara iz poslovanja, upravljanja, tehnologije prometa, prometnog prava, logistike (stručna terminologija, složenice, kolokacije, leksički skupovi) - obilježja diskursa/tekstova iz navedenih područja struke ? vrste tekstova prema niže navedenim izvanjezičnim temama - relevantni elementi gramatike (sintakse složenih rečenica, leksičkih obilježja diskursa; pragmalingvističkih elemenata) - daljnje razvijanje komunikacijske sposobnosti: četiri vještine (slušanje, čitanje, govor i pisanje) s posebnim naglaskom na govorne komunikacije - unapređivanje vladanja posebnim registrima i žanrovima pomorskog engleskog: poslovni engleski, pravni engleski, tehnički engleski, engleski u informatici i javnom informiranju, engleski za akademske namjene - osposobljavanje za samostalan rad, izvještavanje, rasprave, intervjuiranje, prezentiranje itd. Metodologija nastave: 'content-based' learning, student-centered language learning, komunikacijski pristup učenju jezika, razvijanje kognitivnih sposobnosti u učenju jezika; korištenje nastavnih programa i materijala s interneta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/37732>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/4>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/5>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/37732>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/13655/4>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/13659/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance