[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/4>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/5>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/37734/2007/132688>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/37734/2007/132689>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/37734/2007/132688>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/37734/2007/132689>
sisvu:description Međunarodno otpremništvo kao sustav. Međunarodne organizacije i konvencije u otpremništvu (FIATA, INCOTERMS i dr.). Osnovni i specijalni poslovi u međunarodnom otpremništvu: zaključivanje ugovora o prijevozu robe, agencijskih ugovora, ugovora na putovanje i na vrijeme, trgovinskog ugovora, (...). Međunarodni otpremnik kao logistički operater. Informacijska podrška u međunarodnom otpremništvu (EDIFACT i dr.) . Pojam i vrste pomorskog agenta. Osnovna obilježja pomorskih agencija. Ugovor o pomorskoj agenciji. Prava, obveze i odgovornost agenta. Organizacija pomorskih agencija. Uloga pomorskog agenta u logističkom transportnom lancu Suradnja međunarodnog otpremnika i pomorskog agenta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/37734>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/4>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/5>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/37734>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/13680/5>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/13681/5>
rdf:type univ-ont:CourseInstance