[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/4>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/5>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/37749/2008/213061>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/37749/2008/213061>
sisvu:description Uvod u financijski menadžment. Kapital i financijski menadžment. Poslovna organizacija u odnosu na rizik, dobitak i kontrolu Izvori financijskih informacija. Bilanca kao izvor financijskih informacija. Račun dobitka ili gubitka kao izvor financijskih informacija. Razvojna analiza kretanja imovine. Financijska analiza i planiranje. Analiza financijskog položaja. Financijsko planiranje. Svodno financijsko planiranje. Promocija i ekspanzija poslovanja. Trgovački krediti. Bankovni i drugi izvori kredita. Osiguranje povrata kratkoročnih kredita. Srednjoročno financiranje. Dugoročno financiranje. Kreditiranje. Emisija vrijednosnih papira. Financijsko tržište. Tržište kapitala. Investicijski fondovi. Financiranje poslovanja obveznicama. Financiranje poslovanja vlastitim kapitalom. Financijske izvedenice. Financijsko restrukturiranje. Financijsko značenje prodaje ili spajanja poduzeća. Sanacijski postupci u slučaju financijskih teškoća poduzeća. Kamatna stopa i vremenska vrijednost novca. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/37749>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/4>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/5>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/37749>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/20249/6>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/20253/6>
rdf:type univ-ont:CourseInstance