[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/4>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/5>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/37750/2008/213062>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/37750/2008/213063>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/37750/2008/213062>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/37750/2008/213063>
sisvu:description - Pravna vrela i sistematika pomorskog privatnog prava - Stvarna prava na brodu (vlasništvo, hipoteka, privilegiji, suvremeni ustroj brodovlasničkih poduzeća) - Osobe u pomorskom trgovačkom poslovanju (naručitelj, krcatelj, primatelj, pomorski agent, špediter, slagač, brodar i brodovlasnik; osiguratelj) - Opće ograničenje odgovornosti u pomorskom poslovanju - Ugovori o iskorištavanju pomorskih brodova - pojam i sistematika - Ugovori o prijevozu stvari morem (vrste, zaključivanje, osnovne obveze, prijevozne isprave, odgovornost prijevoznika, vozarina) - Ugovor o prijevozu putnika i prtljage morem - Ugovor o tegljenju - Prijevozi u kojima sudjeluje više prijevoznika - Ugovor o zakupu broda - Pomorske havarije (Sudar brodova; Spašavanje na moru; Zajednička havarija; Vanugovorna odgovornost brodovlasnika i brodara) - Pomorsko osiguranje ? pojam i podjela; značajke i elementi ugovora o osiguranju; polica - Osiguranje robe u pomorskom prijevozu - P&I osiguranje - Suosiguranje i reosiguranje (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/37750>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/4>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/5>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/37750>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/20249/6>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/20253/6>
rdf:type univ-ont:CourseInstance