[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/2223/20>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/2223/36>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/37760/2008/241210>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/37760/2008/285307>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/37760/2008/241210>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/37760/2008/285307>
sisvu:description Upoznati polaznike s najvažnijim pojmovima koji koriste u suvremenoj sociologiji. S obzirom na tematsku strukturu predmeta valja se zadržati na osnovnim problemima i dilemama unutar društva s kojim se suočava sociologija kao cjelovita znanost o društvu. Sve je to usmjereno na poboljšanje kvaliteta kulture sociološkog promišljanja i osposobljavanja za samostalnu prosudbu. Sociologija kao znanost duge prošlosti i kratke povijesti. Osoba i društvo - bitne relacije na personalnoj, grupnoj i globalno-društvenoj razini. Funkcije sociologije: tehničko-tehnologijska, integrativna i funkcija samosvijesti. Profesija i poziv. Konstitutivni elementi sociologije, osnovne kategorije i pojmovi: društvo, zajednica, čovjek, sloboda, grupa, struktura, funkcija, uloga, položaj, individualna i društvena svijest, horizontalno i vertikalno gibanje, obitelj i brak, religija, moral, pravo, društvena psihologija, umjetnost, filozofija, interakcija, socijalna patologija, anksioznost, manipulacija, smisaona i logička adekvacija, racionalizacija, idealni tip, kasta, sloj i klasa, socijalni karakter, naslijeđeno i stečeno, kultura i civilizacija... Usporedba filozofijskog, antropologijskog, povijesnog, psihologijskog, sa sociologijskim pristupom društvu u teorijskom i metodologijskom kontekstu. Osebujnost sociologijske perspektive proučavanja društva s obzirom na teorijski doseg i unutarnju artikulaciju: odnos statičkog i dinamičkog (struktura i gibanje). Jezik sociologije i specifičnost njenih znanstvenih procedura. Što je to socijalna činjenica? Odnos teorije, znanosti i metodologije. Metodologija i metode. Što se i kako može istraživati u društvu? Djelokrug i granice kvantitativne i kvalitativne metodologije. Latentno i manifesno. Metodologijski doseg interdisciplinarnog zahvata. Središnji problem suvremenosti u djelokrugu socijalnih procesa, pojava i tvorevina. Duševnost i duhovnost društva s posebnim osvrtom na hrvatski kontekst, sociodemografska obilježja i strukturiranje nacionalne svijesti. Religijski, kulturni i duhovni identi (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/37760>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/2223/20>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/2223/36>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/37760>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/18612/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/22437/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance