[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/2223/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/37830/2008/241225>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/37830/2008/285449>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/37830/2008/241225>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/37830/2008/285449>
sisvu:description Podizanje razine praktične pismenosti. Ovladavanje normama hrvatskoga standardnog jezika (pravopisnom, fonološkom, naglasnom, gramatičkom, leksičkom) i njegovim funkcionalnim stilovima. Upoznavanje s normama hrvatskoga standardnoga jezika: - pravopisnom (pisanje č/ć, dž/đ, refleksa jata, velikoga i malog slova itd.; osobita se pozornost posvećuje 'spornim' mjestima, tj. različitim rješenjima u pojedinim pravopisima: pisanju skupine tc/dc u oblicima imenica na -tak, -dak, -tac, -dac, pisanje e/je iza pokrivenoga r, pisanje ne ću, neću, itd.) - fonološkom (upoznavanje s glasovnim promjenama i slučajevima u kojima se glasovne promjene ne provode, osobita se pozornost posvećuje rješenjima u kojima normativni priručnici daju proturječna rješenja i dvostrukostima) - gramatičkom (morfološkom, tvorbenom i sintaktičkom: dvostruki oblici i najčešće pogreške (npr. sklanjanje posvojnih pridjeva, uporaba određenih i neodređenih pridjeva, sklanjanje brojeva, položaj enklitike) - leksičkom (internacionalizmi, posuđenice ? osobito anglizmi itd.) Upoznavanje s funkcionalnim stilovima: što je pogrešno u jednome od njih, nije nužno pogrešno u drugome. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/37830>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/2223/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/37830>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/18499/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance