[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/2223/32>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/38064/2008/241255>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/38064/2008/241256>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/38064/2008/285299>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/38064/2008/285300>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/38064/2008/241255>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/38064/2008/241256>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/38064/2008/285299>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/38064/2008/285300>
sisvu:description Ciljevi kolegija Temeljni je cilj kolegija upoznavanje studenata s novom etapom razvitka hrvatske historiografije u XIX. stoljeću i njezinim postupnim prerastanjem u znanstvenu disciplinu. Studente je potrebno upoznati s različitim pristupom proučavanju prošlosti u pojedinim područjima hrvatskoga etničkog prostiranja, ali i s glavnim predstavnicima u historiografiji XIX., a potom i XX. stoljeća. Napose valja upozoriti na nove smjerove razvoja i moderne odskoke hrvatske historiografije u posljednja tri desetljeća. Sadržaj kolegija Ako je Ivan Lučić ?europski? vrh hrvatske historiografije XVII. st., ona se, sve do 30-tih godina XIX. st., nalazila nižoj razini. Novi je uspon uslijedio u doba etnokulturnog i političkog buđenja i pojačanoga zanimanja za narodnu prošlost i nacionalnu osobitost. Isticanje državno-pravnih osobitosti i zaštita hrvatskih municipalnih prava, potaknut će hrvatske intelektualce na dublja istraživanja, uz prikupljanje arhivskih vrela i svakovrsnih starina. Uspon hrvatske povijesne znanosti u drugoj će polovici XIX. st. polučiti nove rezultate. Tada stupa na scenu nova plejada povjesničara, osposobljenih na Zagrebačkom sveučilištu (otvorenom 1874.), premda je za njihovu sustavnu djelatnost nedostajalo znanstvenih ustanova. U XX. st. historiografija je prolazila nekoliko faza padova i uspona, da bi u drugoj polovici krenula putem moderne povijesne znanosti. Sadržaj kolegija o hrvatskoj historiografiji XIX. i XX. st. obuhvatit će znanstvenoistraživačke smjerove, teme, probleme, proučavatelje, institucije, glavna djela koja su označila pomake u hrvatskoj povijesnoj znanosti i dr. U preglednome prikazu ukazat će se i na nastojanja u XXI. st., koja su ? osnivanjem novih odsjeka i katedri za povijest, novih instituta, kadrova i organizacije rada - dala novi snažni poticaj razvoju hrvatske historiografije. Studentske obaveze Obvezno pohađanje nastave (s gubitkom ECTS-boda u slučaju neredovitoga pohađanja); dopuštena su najviše tri izostanka. Ako student izostane više od tri puta, (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/38064>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/2223/32>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/38064>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/22436/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance