[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/95>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/38108/2008/179028>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/38108/2008/179030>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/38108/2008/179234>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/38108/2008/179236>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/38108/2008/179028>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/38108/2008/179030>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/38108/2008/179234>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/38108/2008/179236>
sisvu:description Prikupljanje relevantnih informacija dobivenih procjenom drugih članova tima. Uvod u radnoterapijski intervju; polustrukturirani i strukturirani. Identifikacija problema klijenta u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Analiza aktivnosti; analiza okoline, komponenti aktivnosti i njihova procjena. Uvod u problemski pristup uočavanja poteškoća u obavljanu svakodnevnih aktivnosti. ?Alati? za procjenu ? standardizirane i nestandardizirane procjene, specifične procjene, samoprocjena, izrada postupka procjene i bilježenje (dokumentacija). Aktualne procjene samozbrinjavanja, produktivnosti, slobodnog vremena i igre. Procjena komponenti (motoričkih, senzornih, perceptivnih, kognitivnih, emocionalnih, duhovnih i socijalnih vještina) koje utječu na sposobnost obavljanja aktivnosti. Procjena okoline (fizičke, socijalne, kulturološke, političke, gospodarstvene). Globalna procjena okupacijskog izvođenja. Specifičnosti procjene u skladu s odabranim teorijskim modelom. Analiza uočenih problema. Razumijevanje podataka dobivenih procjenom, sažimanje i stvaranje temelja za izradu plana intervencije. Bilježenje postupka procjenjivanja i rezultata procjene, dokumentiranje. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/38108>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/95>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/38108>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17300/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17303/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance