[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/45>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/46>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/55>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/56>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/57>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/64>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/67>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/41511/2008/201806>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/41511/2008/201806>
sisvu:description . Uvodne metodološke zasade. Zemljopisne i vremenske odrednice (Sredozemlje, Grčka i Rim). Historiografija staroga vijeka, proučavanje staroga vijeka, vrste i karakteri izvora. Grčka i rimska historiografija, povijesna, književna i druga vrela. 2. Istočno Sredozemlje u II. tis. pr. Kr. Fenikija, Cipar, Kreta i okolne zemlje. Kreta i Mikena, Ilijada i Odiseja Oblikovanje grčke civilizacije od doseljenja do razdoblja kolonizacije. 3. Doba VI-V. st.: dovršenje oblikovanja polisa, grčko-perzijski ratovi, peloponeski ratovi. Uspon Makedonije u IV. st. Doba Aleksandra Makedonskog, helenizam. 4. Italija u II. i I. tis. pr. Kr. Italici. Etruščani. Osnutak Rima, kraljevstvo. Rimska Republika, ekspanzija. Punski ratovi. 5. Građanski ratovi I. st. pr. Kr. Dva trijumvirata. Cezar i Oktavijan. Početak Carstva 6. Povijest Rimskog Carstva od I. do V. st. Dinastije i carevi. Pojava kršćanstva. 7. Uzroci propasti Rimskog Carstva. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/41511>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/45>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/46>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/55>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/56>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/57>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/64>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/67>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/41511>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19335/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19353/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance