[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/41>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/44>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/41544/2006/154893>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/41544/2006/154894>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/41544/2006/154893>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/41544/2006/154894>
sisvu:description OPĆI CILJEVI: 1. Prepoznati važnost prihvaćanja svakodnevnog vježbanja u cilju razvoja antropoloških obilježja, usvajanja i povećanja fonda motoričkih znanja usmjerenih ka zdravlju. 2. Ovladati znanjima o vrijednostima i značaju svakodnevnih motoričkih aktivnosti uspješno prenose na djecu. Ciljevi kolegija u terminima očekivanih rezultata: Studenti će nakon odslušanog kolegija biti u stanju: 1. Tumačiti i analizirati spoznaje o općim zakonitostima ljudskog kretanja, općim zakonitostima upravljanja procesom vježbanja kao i posljedicama neposrednih i posrednih utjecaja tih procesa na ljudski organizam. 2. Opisati i analizirati osnovne rezultate istraživanja u području primijenjene kineziologije, naročito za mlađi školski uzrast, te će moći adekvatno i uspješno primijeniti rezultate u nastavnoj teoriji i praksi. 3. Provesti i interpretirati jednostavnije istraživačke zadatke iz područja kineziološke edukacije s ciljem mogućih poboljšanja neposredne nastavne teorije i prakse ( procedure planiranja i programiranja). (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/41544>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/41>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/44>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/41544>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/16546/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/16561/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance