[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/51>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/52>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/41574/2007/162080>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/41574/2007/162081>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/41574/2007/162082>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/41574/2007/162083>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/41574/2007/162080>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/41574/2007/162081>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/41574/2007/162082>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/41574/2007/162083>
sisvu:description Kolegij uključuje sljedeće sadržaje: 1. Temeljni pojmovi didaktike: učenje, poučavanje, obrazovanje, nastava. Osnovne komponente procesa učenja i poučavanja (ciljevi poučavanja, sadržaj, principi učenja, metode poučavanja, individualne razlike, ponašajne navike, ponašanje učenika, interpersonalna komunikacija, evaluacija). 2. Poučavanje i planiranje poučavanja. Taksonomija obrazovnih ciljeva. 3. Ciljevi i zadaci nastave. Osnovne skupine zadataka: obrazovni, funkcionalni (formativni), odgojni. 4. Temeljni principi procesa učenja (princip jednakosti šansi; princip socijalne integracije; princip individualizacije; princip životne blizine; princip učinka i aktivnosti). 5. Nastavne metode i njihova primjena u poučavanju (verbalne metode: metoda usmenog izlaganja monološka metoda; metoda razgovora dijaloška metoda; metoda čitanja i rada na tekstu; metoda pisanja; vizuelne metode metoda demonstracije i opažanja; metoda crtanja; metoda praktičnih radova); 6. Oblici rada u nastavi (frontalni oblik nastavnog rada; rad u skupinama; suradničko poučavanje; rad u parovima; individualni rad; ). 7. Izvanučionička nastava terenska nastava (posjeta kulturno-povijesnim spomenicima, muzeju, izložbama, itd.). 8. Nastavna sredstva i pomagala (vizualna, auditivna i audiovizualana). Obrazovna tehnologija. Izvori znanja u nastavi. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/41574>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/51>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/52>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/41574>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/16804/5>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/16808/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance