[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/51>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/52>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/41575/2008/201577>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/41575/2008/201578>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/41575/2008/201780>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/41575/2008/201781>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/41575/2008/201577>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/41575/2008/201578>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/41575/2008/201780>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/41575/2008/201781>
sisvu:description 1. Artikulacija i etape nastavnog procesa (vrste nastavnih sati; organizacija nastavnog sata; uvođenje; obrada novog sadržaja; ponavljanje; vježbanje; provjeravanje). 2. Pojam curriculuma i njegove bitne odrednice. 3. Planiranje u nastavi (pripremanje za novu školsku godinu - godišnji plan nastavnog rada; tematsko planiranje; neposredno pripremanje nastave; vrednovanje nastavne djelatnosti). 4. Dopunska i dodatna nastava. 5. Vrednovanje postignuća učenika u nastavnim djelatnostima (praćenje učenikove djelatnosti; provjeravanje učenikova rada; mjerenje učenikova postignuća; ocjenjivanje učenikova postignuća). 6. Razredno ozračje (odnosi nastavnika i učenika te učenika i učenika; metode suradničkog poučavanja; problem discipline važan čimbenik za efikasno održavanje nastave). (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/41575>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/51>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/52>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/41575>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19262/6>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19266/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance