[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/51>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/52>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/41577/2007/162078>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/41577/2007/162079>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/41577/2007/162078>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/41577/2007/162079>
sisvu:description Razvoj kao proces, periodizacija i osobine razvojnih razdoblja Uloga sazrijevanja i faktora okoline u razvoju Tjelesni i psihomotorni razvoj Kognitivni razvoj: razvoj osjetila i percepcije, Piagetova teorija kognitivnog razvoja, pristup obrade informacija, pristup testiranja inteligencije, pamćenje u ranom djetinjstvu, pamćenje kod starije djece, razvoj govora. Socijalni i emocionalni razvoj: emocije i afektivni sustav, temperament, privrženost, teorije socijalnog razvoja. Moralni razvoj: teorije moralnog razvoja, agresija i prosocijalno ponašanje. Razvoj ličnosti: Eriksonova teorija razvoja identiteta, razvoj pojma o sebi, samopoštovanje i samoregulacija, razvoj spolnih uloga i razlika među spolovima. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/41577>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/51>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/52>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/41577>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/16801/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/16807/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance