[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/45>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/46>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/55>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/56>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/57>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/64>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/67>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/41630/2008/201823>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/41630/2008/201824>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/41630/2008/201823>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/41630/2008/201824>
sisvu:description Kolegij uključuje sljedeće sadržaje: Pojam i značajke te kronološke i zemljopisne granice srednjeg vijeka: nastanak i razvoj pojma; mijene njegova značenja; kronološke granice sr. vijeka ? razlike u tumačenjima; doba religijskoga i jezično-kulturnoga jedinstva koje se zasniva na pismenosti na latinskom jeziku, sličnosti u društvenom razvoju i kršćanskom pogledu na svijet; Rani srednji vijek: Velika seoba naroda i nastanak germanskih kraljevstava; nastanak i razvoj Franačkog Kraljevstva; gospodarske, političke, kulturne i demografske prilike u Europi nakon Velike seobe; kršćanska učenja kasne antike i ranog srednjeg vijeka; razvoj Istočnorimskog Carstva u V. i VI. stoljeću; seobe i doseljavanje Avara i Slavena; langobardska država; prilike u Italiji u VIII. i IX. stoljeću; franačka država od VII. do IX. stoljeća; uloga i značaj benediktinaca; Britanija prije i u doba normanskih osvajanja; prilike u Skandinaviji u vrijeme prve i druge seobe Normana, te nakon nje; Engleska do sredine XI. stoljeća; doba Karla Velikog i njegovih nasljednika; razvoj feudalizma i feudalnih odnosa u Europi od IX. stoljeća nadalje; karolinška renesansa; nastanak islama i arapsko širenje na Sredozemlju i istoku; Bizant od VII. do X. stoljeća; crkveni raskol; doba Omejada i Abasida, pojava Turaka Seldžuka; političke i gospodarske prilike u Bizantskom Carstvu u XI. stoljeću; Italija, Francuska i Njemačka nakon raspada države Karlovića; stvaranje Njemačko-rimskog Carstva; klinijski pokret, borba za investituru; povijest Mletaka od početka do XI. stoljeća; širenje Arapa na Pirenejskom poluotoku i otpor kršćanskih država; nastanak i razvitak ruske države; zapadna i jugozapadna Europa za vrijeme raspadanja jedinstva Zapada; Razvijeni srednji vijek: privredni oporavak Europe ? oživljavanje i razvoj trgovine i komunikacija, jačanje gradova; demografska eksplozija, stvaranje novih obradivih površina (unutarnja kolonizacija), uloga cistercita, migracije; nastanak komunalne uprave i razvoj komunalne svijesti; nastanak sveučilišta; križarski pohodi (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/41630>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/45>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/46>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/55>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/56>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/57>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/64>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/67>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/41630>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19273/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19295/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19313/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19319/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19337/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19355/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/20064/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance