[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/45>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/46>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/55>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/56>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/57>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/64>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/67>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/41631/2008/201825>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/41631/2008/201825>
sisvu:description Uvod: Periodizacija hrvatskoga srednjovjekovlja. Metodološki pristup. Razvojni preduvjeti. Teritorijalni opseg. Regionalne posebnosti, upravne podjele, te prostorni i društveni kontinuitet Kraljevstva. Izvan opsega Kraljevstva: Istra, Dubrovnik, Kotor i Bosna. Od doseljenja do raseljeničke krize: Osnove o podrijetlu Hrvata. Od kneževine koja se kristijanizira do kraljevine saveznice reformnog papinstva. Ugarsko-hrvatske dinastije i hrvatsko društvo. Razdoblje hrvatske oligarhije. Dinastički interregnum. Zadarski mir 1358. Protudvorski pokret. Prodaja Dalmacije. Kraljevska vlast i hrvatske velikaške obitelji. Pojava Habsburgovaca. Pojava i rast osmanskog pritiska. Protu-osmanski obrambeni sustavi. Krbavska bitka, mohačka katastrofa i Cetinski izbor. Prostorne i demografske promjene. Ciklusi poremećaja. Migracije i depopulacija. Gospodarski razvoj hrvatskih zemalja: Preduvjeti gospodarskog razvoja. Društvena/gospodarska područja. Gospodarski sustavi. Politička vlast i gospodarstvo. Gospodarske i društvene komunikacije. Razvojna dinamika ekonomije srednjovjekovlja i odnos rast-zastoj. Sazrijevanje društva: Pojam društvene zajednice. Pojedinac i zajednica. Sigurnost i ugroženost. Sustavi osobnih i kolektivnih veza. Samostan i redovničke zajednice. Zajednica i dobrotvornost. Istočnojadranska komuna. Istarski grad i seoska općina. Grad u Slavoniji. Plemićke zajednice. Plemstvo dvanaestoro plemena i plemenite općine. Velikaške obitelji. Društveni pokreti. Kultura hrvatskog srednjovjekovlja: Tropismenost i trojezičnost. Pokretnost srednjovjekovlja. Arhitektonska, likovna, glazbena i obrtnička umjetnost. Hrvati na europskom prostoru: student, trgovac i hodočasnik. Duhovnost srednjovjekovlja. Europa i hrvatsko tiskarstvo. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/41631>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/45>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/46>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/55>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/56>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/57>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/64>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/67>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/41631>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19273/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19295/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19313/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19319/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19337/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19355/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/20064/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance