[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/47>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/48>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/41972/2007/169608>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/41972/2007/169608>
sisvu:description Naziv i pojam književnosti. Priroda književnosti. Literarnost izvan književnosti. Povijesne mijene. Doživljavanje teksta kao književnosti. Temelji proučavanja književnosti. Termin i područje (teorija, povijest, kritika). Teorija kao žanr. Nacionalna književnost i svjetska književnost. Poredbena književnost. Trodimenzionalnost strukture književnog djela. Književnost i pisac. Književnost i jezik. Književnost i čitatelj. Znanost o književnosti i komplementarne discipline: estetika, lingvistika, semiologija. Stih i proza. Književni rodovi i vrste. Povijesni aspekt. Teorijski aspekt. Pojam stila. Lirski, epski i dramski stil. Mikrostrukture stila. Temeljni pojmovi versifikacije. Kvalitativna i kvantitativna versifikacija. Glavni stihovni oblici. Lirska pjesma. Epsko pjesništvo. Umjetnička proza. Trivijalna književnost. Drama, dramaturgija i kazalište. Analiza književnog djela: temeljni pojmovi i pretpostavke retorici, filologiji i hermeneutici te metode analize u suvremenim teorijama. Uvod u poetiku (tradicija proučavanja književnosti). Odnos i prožimanje teorije književnosti i književne teorije. Aristotelova poetika. Rimska retorika i poetika. Srednjovjekovna poetika. Humanističke poetike. Klasicistička poetika. Poetika romantizma. Poetika realizma. Poetika naturalizma. Poetika simbolizma. Pozitivizam i kritika pozitivizma. Ruski formalisti. Nova kritika u Engleskoj i Americi. Učenje o interpretaciji. Psihoanalitička i arhetipska književna kritika. Utjecaji fenomenologije i egzistencijalizma. Sociologija književnosti. Teorija recepcije. Strukturalizam. Naratologija. Poststrukturalizam. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/41972>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/47>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/48>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/41972>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/16827/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/16965/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance