[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/47>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/48>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/41988/2007/170338>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/41988/2007/170338>
sisvu:description Govor se definira kao zaseban komunikacijski i semiotički sustav, te se obrađuju govorni znakovi, temeljne govorne jedinice, govorne funkcije i osnovna podjela na glas i tekst. Razmatraju se govorni dijelovi (prozodijska sredstva i govorni članci) i njihovo međusobno djelovanje u povezanom govoru. Studenti će dobiti upute za pravilnu uporabu glasa u javnom nastavničkom govoru. Komponente bitne za govorničko umijeće: glas, dikcija, ortoepija, neverbalna komunikacija, vještina slušanja govora, govorenje iz bilježaka, retorička shema. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/41988>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/47>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/48>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/41988>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/16828/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance