[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/47>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/53>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/54>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/55>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/66>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/69>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/41993/2008/201988>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/41993/2008/201988>
sisvu:description Osnova programa obuhvaća proučavanje razvoja hrvatskoga književnog jezika i značajki standardizacijskih procesa. Povijest hrvatskoga književnog jezika, u prožimanju s poviješću književnosti, promatra kulturološku i stilističku stranu jezika. Polazi se od periodizacije književnoga jezika na tri predstandardna i tri standardna perioda. U okviru predstandardnih perioda proučava se hrvatski pisani jezik od prvih pisanih spomenika do sredine 18. st. (jezik hrvatskoga srednjovjekovlja; čakavsko-štokavska jezična koine i početci kajkavskoga književnog izraza u 16. st.; štokavska, kajkavska i hibridna stilizacija književnog jezika u 17. st.; jezikoslovni rad - prvi rječnici, gramatike i pokušaji reformiranja latiničke grafije). Problematizira se razdjelnica predstandardnoga i standardnoga razdoblja. U okviru standardnih perioda proučava se hrvatski pisani jezik od sredine 18. st. do danas (štokavska i kajkavska stilizacija književnog jezika u 18. st.; jezična situacija predilirskoga i ilirskoga razdoblja; napuštanje kajkavštine; stvaranje nacionalnoga književnog jezika u 19. st.; jezična koncepcija iliraca; filološke škole u 19. i na prijelazu 19. na 20. st.; standardološka literatura - rječnici, gramatike, grafijska reforma, pravopis, jezični savjetnici; hrvatski standardni jezik u 20. st.; jezična unifikacija; zalaganja za jedinstven srpskohrvatski jezik; otpor jezičnom unitarizmu; ustavno određenje hrvatskoga jezika). Povijesna gramatika hrvatskoga jezika: - Osnova programa obuhvaća proučavanje historijske gramatike. Analiza se temelji na prikazu zakonitosti u evoluciji hrvatskoga jezika. U tu se svrhu posebno obrađuju povijesna fonologija i morfologija, a pregledno historijska tvorba i sintaksa. - U povijesnoj se fonologiji proučava razvoj vokalnoga, konsonantnoga i naglasnoga sustava (od praslavenskoga preko prahrvatskoga i starohrvatskoga do suvremenoga hrvatskoga vokalnoga, konsonantskoga i akcenatskoga sustava), a u povijesnoj morfologiji razvoj gramatičkih kategorija, povijest paradigmatskih i sintagmatskih o (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/41993>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/47>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/53>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/54>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/55>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/66>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/69>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/41993>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19343/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19361/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance