[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/47>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/48>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/42002/2008/202000>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/42002/2008/202000>
sisvu:description Zbog visokog stupnja prožimanja političkih, jezičnih, književnih i opće kulturnih tendencija kolegij je orijentiran i na izvanknjiževne sadržaje: povijesne, političke, filozofske, sociološke, kulturološke provenijencije i slično. Analizirat će se literarna vrijednost važnijih djela unutar zadanog korpusa nacionalne književnosti. Osobita će se pozornost posvetiti uočavanju vez? tih literarnih ostvaraja s književnom tradicijom, kao i njihovoj ulozi u izričajnom, predmetno-tematskom i strukturnom približavanju djelima u zrelom realizmu. Tematizirat će se i valorizirati mjesto i dosezi hrvatske književnosti tog razdoblja u odnosu prema svjetskoj književnosti Hrvatski romantizam (1813.-1860.) *Uvod. Društvenopolitičke prilike u Hrvatskoj i Europi. Hrvatski narodni i književni preporod (1813.-1860.) i ilirski pokret (1830.-1843.). Razvojne faze hrvatskog književnog i narodnog preporoda. *Kulturna djelatnost preporoditelja. Uloga časopisa. Ilirske čitaonice. *Poetološki uzusi preporoda sa starijim poetikama hrvatske književnosti i aktualnim svjetskim i evropskim poetikama. *Žanrovska slika razdoblja, struktura pojedinih žanrova i njihov odmak od žanrovske hijerarhije prethodnog razdoblja. Poetološke značajke hrvatske poezije: sintetski pregled i analiza izbora iz poezije S. Vraza, I. Mažuranića i P. Preradovića. Poetološke značajke hrvatske proze: novelistika ? pregled, putopisi ? pregled i analiza Putositnice A. Nemčića, roman ? pregled i analiza Požeškog đaka M. Kraljevića. Poetološke značajke hrvatske drame: pregled i analiza Teute D. Demetra. *Programski i kritički tekstovi. *Sinteza. Predrealizam (1860. - 1881.) *Uvod. Naziv. Društvenopolitičke prilike u Hrvatskoj i Europi. *Koncepcijske i poetološke značajke predrealizma. *August Šenoa ? monografski pristup. *Žanrovska slika razdoblja: Poetološke oznake predrealističke poezije i najtipičniji njezini predstavnici, analiza F. Marković Dom i svijet i L. Botić Bijedna Mara. Sintetski pregled poetoloških oznaka predrealističke proze i analiza Nadale Bakarke A. V. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/42002>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/47>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/48>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/42002>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19278/4>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/20067/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance