[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/47>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/42011/2008/202009>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/42011/2008/202009>
sisvu:description Definicije pojma: modernost?modernizam. Modernizam i globalna estetička praksa stilskih formacija. Vremenski protežne opće značajke modernizma: estetičke, sociološke, filozofske, likovne, uže književne. Modernost?moda: bliskosti i odudaranja. Modernizam i larpurlartizam ? načelo pojma kao opći uzorak "-izama". Problem periodizacije: dosadašnji pristupi i mogući drugačiji: vrste/načela i struktura tih pristupa ? mogućnosti poetološke tipologizacije; prednosti i nedostaci takve razdiobe ? književnost i kontinuitet ? književnost i ideologija ? pregled najznačajnijih književnih problema u XX. stoljeću ? poetološki i stilskoformacijski modeli hrvatske moderne kao predložak hrvatskoj književnosti poslije moderne: tipičnost, atipičnost, euro-kontekst ? hrvatska književnost od 1892. do 1952.: - Moderna (1892.-1916.). *Uvod. Uvjeti za nastanak moderne. Poticaji. Europski kontekst. Tendencije u ostalim umjetnostima. Koncepcija ?umjetničkog duha vremena?. Društvenopolitički odnosi. *Dinamika književnog života. *Stilski pluralizam hrvatske moderne i temeljne označnice. *Časopisne koncepcije. *Kritika, književna povijest i programatski tekstovi. *A. G. Matoš ? monografski pristup. *Žanrovska slika razdoblja hrvatske moderne. Poetološke značajke hrvatske poezije ? pregled i analiza odabranih pjesama V. Vidrića, D. Domjanića, V. Nazora i J. Polića Kamova. Sintetski pregled značajki hrvatske proze i analiza izabranih pripovijetki i romana: J. Leskovara, I. Kozarca, V. Nazora, M. Cihlara Nehajeva, D. Šimunovića, J. Polića Kamova, F. Galovića. Pregled poetoloških značajki hrvatske drame i analiza dram?: J. Polića Kamova, I. Vojnovića, J. Kosora. *Počeci avangardnih trendova (J. P. Kamov). - Značenje ekspresionističkih pojava, njihova tipologija i raščlamba, specifičnosti proznoga i poetološkoga obrasca u hrvatskoj praksi i euro-modelima ? pisci i djela hrvatskoga ekspresionizma ? književna (i sociološka) pojava M. Krleže ? fleksije ekspresionističkih koncepcijskih modela u kasnijoj hrvatskoj književnosti: sličnosti, odstupanja, (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/42011>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/47>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/42011>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19279/5>
rdf:type univ-ont:CourseInstance