[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/47>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/42012/2008/202010>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/42012/2008/202010>
sisvu:description Uvod u svjetsku književnost: pojam svjetske književnosti, mjesto svjetske književnosti u sustavu znanosti. Utvrđivanje struktura i metajezika neophodnog za raščlambu građe s područja svjetske književnosti. Pojam dijakronijskog razvoja svjetske književnosti. Uočavanje povijesnih mijena i pravilnosti. Pojam sinkonijskog razvoja književnosti. Prezentacija pojedinog povijesnog odsječka i njegova raščlamba s obzirom na postavljeni cilj interpretacije. Svjetska književnost kao kulturni sistem. Promatranje međuprožimanja, komunikacije, svjetske književnosti s ostalim društvenim sistemima. Uočavanje razlika u kodu i uočavanje stvaranja novih programa koji omogućuju specifične interakcije. Provođenje manjih istraživanja te usporedba i interpretacija rezultata s obzirom na teorijski aspekt svjetske književnosti. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/42012>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/47>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/42012>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19279/5>
rdf:type univ-ont:CourseInstance