[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/47>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/48>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/42180/2007/169585>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/42180/2007/169585>
sisvu:description Hrvatski latinizam koji je tijekom stoljeća dao više europskih beletrističkih i znanstvenih pisaca (M. Marulić, J. Bunić, I. Česmički, A. Vrančić, M. Vlačić, F. Petrić, M. de Dominis, Vitezović, R. Bošković, B. Džamanjić, Đ. Ferić i dr.). Temeljne značajke europske renesanse. Kulturološka i poetološka slika hrvatske renesansne književnosti. Petrarkizam i njegove distribucije u nas i u europskim književnostima. Počeci renesansne poezije u Hrvatskoj i prva petrarkistička generacija (zbornik Nikše Ranjine iz 1507., Dž. Držić, Š. Menčetić). Hrvatska i latinska djela M. Marulića. Pjesničko i dramsko djelo M. Vetranovića. Žanrovi dramske književnosti: pastorala, komedija, farsa, maskerata. Pisci: M. Pelegrinović, N. Nalješković, H. Lucić, M. Benetović, A. Sasin. Posebna pozornost posvećuje se komediografskom djelu M. Držića. Pastirski roman P. Zoranića, ribarska ekloga P. Hektorovića. Kulturno­?književni rad hrvatskih protestanata (Vergerije ml., S. Konzul Istranin, A. Dalmatin i dr.). Književnost u drugoj polovici 16. stoljeća. D. Ranjina, D. Zlatarić. Učeni krugovi, društva i akademije, njihov rad i djelovanje. Književnost kajkavskog književnog izraza u 16. stoljeću. Veze između književnih središta. Književnost na prijelazu stoljeća i pojava manirističkih elemenata u književnim djelima hrvatskih pisaca: J. Baraković. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/42180>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/47>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/48>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/42180>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/16827/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/16965/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance