[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/47>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/53>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/54>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/55>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/66>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/69>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/42317/2007/170512>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/42317/2007/170512>
sisvu:description Razvoj i uspostava hrvatskih narječja. Suodnos termina jezik, narječje i dijalekt. Vremenske odrednice protojezičnoga i starojezičnoga razdoblja hrvatskoga jezika i njihovih podrazdoblja. Protojezične skupine zapadnoga južnoslavenskoga dijalekta u starijem ishodišnojezičnome podrazdoblju i dijalekatske izoglose kojima se razlikuju. Razlikovne jedinice suglasničkoga i samoglasničkoga i naglasnoga inventara. Zamjene samoglasničkih jedinica u mlađemu protojezičnom podrazdoblju. Profiliranje dijalekata unutar triju skupina u starijemu starojezičnom podrazdoblju. Razvoj starojezičnoga poluglasa u starijemu podrazdoblju starojezičnoga razdoblja i njegove kontinuante u pojedinačnim dijelovima dijalekatskih skupina u mlađemu podrazdoblju starojezičnoga razdoblja. Različiti rezultati defonemizacije starojezičnoga jata, različiti refleksi slogotvornog /l/ i slogotvornog /r/ u pojedinim dijalektima unutar skupina. Pojava starojezičnoga akuta u inventaru dijalekata primorske, panonske i zapadnoga ogranka dinarsko-raške skupine. Daljnje izdvajanje istočnoga ogranka dinarsko-raške skupine. Neizmijenjeni starojezični troakcenatski sustav i sustavi nastali zbog tendencije izmjene naglasnih kvaliteta ili distribucije naglasnih jedinica u pojedinačnim dijalektima unutar skupina. Rasterećenje morfološkoga sustava u dijalektima unutar skupina. Načelo unutarjezične divergentne samosvojnosti i načelo unutarjezične međunarječne i međudijalekatske integrativne konvergencije prema kojima se unutar hrvatskoga jezika u predmigracijskome razdoblju određuju tri narječja sa svojim dijalektima. Uvod u dijalektologiju. Definiranje pojma dijalektologije kao znanosti i predmeta njezina bavljenja. Klasifikacijska terminologija: mjesni govor i skupine govora kao konkretne jedinice, poddijalekti, dijalekti i narječja kao apstraktne jedinice. Primjena generalnih i strukturalnih kriterija pri određivanju narječnih sustava. Razlikovni kriteriji u dijalektologiji: alijeteti, alteriteti, arealne i lokalne značajke. Kvalitativne i kvantitativne speci (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/42317>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/47>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/53>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/54>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/55>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/66>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/69>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/42317>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/16829/4>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/16848/4>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/16861/4>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/16879/4>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/16897/4>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/16952/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance