[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/53>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/54>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/55>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/66>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/69>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/42320/2008/202265>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/42320/2008/202265>
sisvu:description Definicije pojma: modernost modernizam. Modernizam i globalna estetička praksa stilskih formacija. Vremenski protežne opće značajke modernizma: estetičke, sociološke, filozofske, likovne, uže književne. Modernost moda: bliskosti i odudaranja. Modernizam i larpurlartizam, načelo pojma kao opći uzorak "-izama". Problem periodizacije: dosadašnji pristupi i mogući drugačiji: vrste/načela i struktura tih pristupa, mogućnosti poetološke tipologizacije; prednosti i nedostaci takve razdiobe, književnost i kontinuitet . književnost i ideologija : pregled najznačajnijih književnih problema u XX. stoljeću: poetološki i stilskoformacijski modeli hrvatske moderne kao predložak hrvatskoj književnosti poslije moderne: tipičnost, atipičnost, euro-kontekst, hrvatska književnost od 1892. do 1952.: - Moderna (1892.-1916.). *Uvod. Uvjeti za nastanak moderne. Poticaji. Europski kontekst. Tendencije u ostalim umjetnostima. Koncepcija ?umjetničkog duha vremena?. Društvenopolitički odnosi. *Dinamika književnog života. *Stilski pluralizam hrvatske moderne i temeljne označnice. *Časopisne koncepcije. *Kritika, književna povijest i programatski tekstovi. *A. G. Matoš ? monografski pristup. *Žanrovska slika razdoblja hrvatske moderne. Poetološke značajke hrvatske poezije ? pregled i analiza odabranih pjesama V. Vidrića, D. Domjanića, V. Nazora i J. Polića Kamova. Sintetski pregled značajki hrvatske proze i analiza izabranih pripovijetki i romana: J. Leskovara, I. Kozarca, V. Nazora, M. Cihlara Nehajeva, D. Šimunovića, J. Polića Kamova, F. Galovića. Pregled poetoloških značajki hrvatske drame i analiza dram?: J. Polića Kamova, I. Vojnovića, J. Kosora. *Počeci avangardnih trendova (J. P. Kamov). - Značenje ekspresionističkih pojava, njihova tipologija i raščlamba, specifičnosti proznoga i poetološkoga obrasca u hrvatskoj praksi i euro-modelima, pisci i djela hrvatskoga ekspresionizma, književna (i sociološka) pojava M. Krleže, fleksije ekspresionističkih koncepcijskih modela u kasnijoj hrvatskoj književnosti: sličnosti, odstupanja, negacije (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/42320>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/53>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/54>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/55>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/66>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/69>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/42320>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19297/5>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19309/5>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19327/5>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19345/5>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19363/5>
rdf:type univ-ont:CourseInstance