[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/52>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/42367/2007/162184>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/42367/2007/162184>
sisvu:description Uvježbavanje i izvođenje djela orkestralne literature. Upoznavanje sa načinima muziciranja u ansamblu i osobitostima takvog sviranja: razvijeno čitanje notnog teksta ? prima vista; ritmička točnost pojedinca (kao jedinke, unutar grupe i u odnosu na ostatak orkestralnog tijela); zajedničko "shvaćanje", tumačenje i interpretiranje glazbenih fraza, melodijskih linija i ostale glazbene strukture; načini artikuliranja (prstima, mijehom ? akcent je na kvaliteti i istovjetnosti artikulacije unutar orkestra); orkestralna subordinacija po zvučnosti i rad na postizanju nužnog balansa zvuka među grupama. Posebna pozornost daje se na razlikama među solističkim i grupnim sviranjem. Usvajanje načina interpretacije različitih stilskih i povijesno-glazbenih pravaca. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/42367>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/52>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/42367>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/16804/5>
rdf:type univ-ont:CourseInstance