[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/52>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/42383/2008/201476>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/42383/2008/201476>
sisvu:description DIJATONIKA: Postavljanje akorda u četveroglasje. Položaj i slog. Kvintakordi. Sekstakordi. Kvartsekstakordi. Melodijski mol. Mol-dur. Septakordi svih stupnjeva i njihovi obrati. Dijatonske modulacije. Izrada modulativnih stavaka. Jednostavna harmonizacija dječjih pjesmica, prvenstveno onih koje se nalaze u udžbenicima glazbe za osnovnu školu. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/42383>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/52>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/42383>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19257/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance